Lektira

 

    

 
 

devetogodišnja osnovna škola

osmogodišnja osnovna škola
 

II razred

VII razred

 

III razred

VIII razred

 

IV razred

 
 

V razred

 
 

VI razred

 
 

VII razred

 

 

 


 

Lektira za drugi razred devetogodišnje osnovnoe škole:

Tekstovi za zajedničko čitanje, analizu i kao poticaj literarnom i drugim vidovima stvaralaštva, a u funkciji pripreme za samostalno čitanje (lektira).

Çnazad

 


 

Lektira za treći razred devetogodišnje osnovne škole:

Çnazad

 


 

Lektira za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole:

Çnazad

 


 

Lektira za peti razred devetogodišnje osnovne škole:

Çnazad

 


 

Lektira za šesti razred devetogodišnje osnovne škole:

/širi izbor /

(Napomena: u toku jedne školske godine obraditi 8/9 lektirskih djela, po izboru samih nastavnika od punuđenih djela, s time da se za svaku novu školsku godinu izbor djela može mijenjati).

Çnazad

 


 

Lektira za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole:

/širi izbor /

Çnazad

 


 

Lektira za sedmi razred osmogodišnje osnovne škole:

/širi izbor /

Çnazad

 


 

Lektira za osmi razred osmogodišnje osnovne škole:

/širi izbor /

Çnazad