Nastavni planovi i programi

 

Koncepcija devetogodisnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja

I razred

II razred

III razred

IV razred

V razred

VI razred

VII razred

VIII razred

IX razred

 
 

Dopuna NPiP za osnovnu školu

Priručnik za predmet DRUŠTVO/RELIGIJA/KULTURA

NPiP za predmet DRUŠTVO/RELIGIJA/KULTURA

 

Posebni planovi i programi:

NPiP za RN - DJECA S POSEBNIM POTREBAMA U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE

NPiP za VII razred - DJECA U INKLUZIVNIM UČIONICAMA, SPECIJALNIM ŠKOLAMA I  CENTRIMA

NPiP za IX razred - DJECA U INKLUZIVNIM UČIONICAMA, SPECIJALNIM ŠKOLAMA I  CENTRIMA

  

NPiP Škola u prirodi

 

NAPOMENA: Kompletne nastavne planove i programe možete preuzeti na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo  

Çnazad


prvi razred devetogodišnje škole

NASTAVNI PLAN  ZA PRVI RAZRED

DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE  

REDNI BROJ

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI

GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI

1.

Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost

3

102

2.

Matematika

2

68

3.

Moja okolina

2

68

4.

Muzička /Glazbena  kultura

2

68

5.

Likovna kultura

2

68

6.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

68

 

UKUPNO:

13

442

 

Izborni predmeti

 

 

7.

Vjeronauka

1

34

 

 

 

 

 

 

 

 

Vannastavne akrtivnosti

Prema programu i interesovanjima učenika

 

Dopunski programi

Prema potrebi

Çnazad


drugi razred devetogodišnje škole

NASTAVNI PLAN ZA DRUGI RAZRED

DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE  

RED. BR.

OBAVEZNI NASTAVNI   
PREDMETI

SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI

GODIŠNJI BROJNASTAVNIH SATI

1.

Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost

4

140

2.

Matematika

3

105

3.

Moja okolina

3

105

4.

Muzička /Glazbena  kultura

2

70

5.

Likovna kultura

2

70

6.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

70

 

UKUPNO:

16

560

 

Izborni  predmeti

 

 

7.

Vjeronauka

1

35

 

Vannastavne akrtivnosti

Prema programu i interesovanjima učenika

 

Dopunski programi

Prema potrebi

Çnazad


treći razred devetogodišnje škole

NASTAVNI PLAN ZA TREĆI RAZRED 

DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE  

REDNI BROJ

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI

GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI

1.

Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i  književnost

4

140

2.

Strani jezik

2

 70

3.

Matematika

3

105

4.

Moja okolina

3

105

5.

Muzička /Glazbena  kultura

2

 70

6.

Likovna kultura

2

 70

7.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

 70

 

UKUPNO:

 18

630

 

Izborni  predmeti

 

 

8.

Vjeronauka

1

35

 

Vannastavne akrtivnosti

Prema programu i interesovanjima učenika

 

Dopunski programi

Prema potrebi

Çnazad


četvrti razred devetogodišnje škole

 

NASTAVNI PLAN ZA ČETVRTI RAZRED

DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE  

     

REDNI BROJ

OBAVEZNI NASTAVNI  
PREDMETI

SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI

GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI

1.   

Bosanski / Hrvatski/ Srpski jezik i književnost

 4

140 

  2.

Prvi strani jezik

3

105

  3.   

Moja okolina

2

70

  4.

Matematika

4

140

  5.

Muzička /Glazbena  kultura

2

 70

  6.

Likovna kultura

2

 70

 7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

 70

 

UKUPNO:

19

665

 

 

 

 

 

Vjeronauka/Vjeronauk

1

35

 

Odjeljenjska zajednica

1

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO OPTEREĆENJE UČENIKA :

21

735

Çnazad


peti razred devetogodišnje škole

NASTAVNI PLAN ZA PETI RAZRED

DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE  

REDNI BROJ

OBAVEZNI NASTAVNI  
PREDMETI

SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI

GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI

1.   

Bosanski / Hrvatski/ Srpski jezik i književnost

4 140

2.

Prvi strani jezik

3

105

3.

Matematika

4

140

4.

Priroda

2 70
5.

Društvo

1 35
6.

Kultura življenja

1 35
7.

Osnove tehnike

1 35

8.

Muzička /Glazbena  kultura

1

 35

9.

Likovna kultura

1

35

10.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

 

UKUPNO:

20

700

 

 

 

 

 

Vjeronauka/Vjeronauk

1

35

 

Odjeljenjska zajednica

1

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO OPTEREĆENJE UČENIKA :

22

770

Çnazad


šesti razred devetogodišnje škole

NASTAVNI PLAN ZA ŠESTI RAZRED

DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE 

REDNI BROJ

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI

GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI

1.

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

5

175

2.

Prvi strani jezik

2

70

3.

Drugi strani jezik

2

70

4.

Matematika

4

140

5.

Biologija

1

35

6.

Geografija/Zemljopis

2

70

7.

Historija/Povijest

1

35

8.

Tehnička kultura

1

35

9.

Informatika

1

35

10.

Likovna kultura

1

35

11.

Muzička/Glazbena kultura

1

35

12.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

70

 

 UKUPNO REDOVNE NASTAVE

23

 805

 

Vjeronauka (Po slobodnom izboru učenika)

1

35

 

Odjeljenska zajednica

1

35

Çnazad


sedmi razred devetogodišnje škole

NASTAVNI PLAN ZA SEDMI RAZRED

DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE 

 REDNI BROJ 

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI

GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI

1.

Maternji jezik i književnost

4

140

2.

Prvi strani jezik

2

70

3.

Drugi strani jezik

2

70

4.

Matematika

4

140

5.

Fizika

1

35

5.

Biologija

2

70

6.

Geografija / zemljopis

2

70

7.

Historija / povijest

2

70

9.

Tehnička kultura

1

35

10.

Informatika

1

35

11.

Likovna kultura

1

35

12.

Muzička / glazbena kultura

1

35

13.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

 UKUPNO REDOVNE NASTAVE

25

875

 

Vjeronauka (Po slobodnom izboru učenika)

1

35

 

Odjeljenska zajednica

1

35

Çnazad


osmi razred devetogodišnje škole

NASTAVNI PLAN ZA OSMI RAZRED

DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE 

 REDNI BROJ 

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI

GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI

1.

Maternji jezik i književnost

4

140

2.

Prvi strani jezik

2

70

3.

Drugi strani jezik

2

70

4.

Matematika

4

140

5.

Fizika

2

70

6.

Hemija/kemija

2

70

7.

Biologija

1

35

8.

Geografija / zemljopis

1

35

9.

Historija / povijest

1

35

10.

Tehnička kultura

2

70

11.

Informatika

1

35

12.

Likovna kultura

1

35

13.

Muzička / glazbena kultura

1

35

14.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

 UKUPNO REDOVNE NASTAVE

26

910

 

Vjeronauka (Po slobodnom izboru učenika)

1

35

 

Odjeljenska zajednica

1

35

Çnazad


deveti razred devetogodišnje škole

NASTAVNI PLAN ZA DEVETI RAZRED

DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE 

 REDNI BROJ 

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI

GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI

1.

Maternji jezik i književnost

4

140

2.

Prvi strani jezik

2

70

3.

Drugi strani jezik

2

70

4.

Matematika

4

140

5.

Fizika

2

70

6.

Hemija/Kemija

2

70

7.

Biologija

2

70

8.

Geografija/Zemljopis

1

35

9.

Historija/Povijest

2

70

10.

Tehnička kultura

1

35

11.

Informatika

1

35

12.

Likovna kultura

1

35

13.

Muzička/Glazbena kultura

1

35

14.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

 UKUPNO REDOVNE NASTAVE

27

945

 

Vjeronauka (Po slobodnom izboru učenika)

1

35

 

Odjeljenska zajednica

1

35

Çnazad